Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I. AI. BI. CI. Dpríma A
  2. ročník   II. AII. BII. CII. Dsekunda A
  3. ročník   III. AIII. BIII. CIII. Dtercia A
  4. ročník   IV. AIV. BIV. CIV. Dkvarta A
  5. ročník   kvinta A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2017.0.1035 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.03.2017

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria